Besiktning och provtagning oljeavskiljare

Besiktning och provtagning av oljeavskiljare 
Enligt miljökontoret är innehavare av oljeavskiljare ålagda att utföra kontrollbesiktningar av dess oljeavskiljare enligt SS-EN 858. 

Cisternservice är auktoriserade för att utföra femårsbesiktningar av oljeavskiljare och sedan 2019 utför vi även provtagning av utloppsvatten från oljeavskiljare i enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter om kontroll av avloppsvatten. Provtagningarna utförs av diplomerad provtagare.

Vi tillhandahåller ett kontrollprogram 


Vi upprättar ett kontrollprogram med tömningsshema som är anpassat efter oljeavskiljarens behov. En egenkontoll överlämnas efter varje kontroll.  

Cisternservice är medlem i STOR som är Sveriges tankrengörnings och saneringsföretags riksförbund. 

Relaterade tjänster

Cisternkontroll

Reparation

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Tobias Ribba
Telefon: 0708-13 24 47 
E-post: tobias@cisternservice.se