Besiktning oljeavskiljare

Besiktning av Oljeavskiljare 
Enligt miljökontoret är innehavare av oljeavskiljare ålagda att utföra en kontrollbesiktning av dess oljeavskiljare enligt SS-EN 858. 

Cisetrnservice är auktoriserade för att utföra femårs besikntning av oljeavskiljare.

Vi tillhandahåller ett kontrollprogram 


Vi upprättar ett kontrollprogram med tömningsshema som är anpassat efter oljeavskiljarens behov. En egenkontoll överlämnas efter varje kontroll.  

Cisterncervise är medlem i STOR som är Sveriges tankrengörnings och saneringsföretags riksförbund. 

Relaterade tjänster

Cisternkontroll

Reparation

Tillverkning

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Tobias Ribba
Telefon: 0708-13 24 47 
E-post: tobias@cisternservice.se