Besiktning oljeavskiljare

Besiktning av Oljeavskiljare 
Enligt miljökontoret är innehavare av oljeavskiljare ålagda att utföra en kontrollbesiktning av dess oljeavskiljare enligt SS-EN 858. 

Cisernservice är auktoriserade för att utföra 5 års besikntning av oljeavskiljare.

Vi tillhandahåller ett kontrollprogram 


 Vi upprättar ett kontrollprogram med tömningsshema som anpassat efter oljeavskiljarens behov. En egenkontoll överlämnas efter varje kontroll.  

Cisterncervise är medlämmar i STOR som är Sveriges tankrengörnings och saneringsföretags riksförbund. 

Relaterade tjänster

Cisternkontroll

Reparation

Tillverkning

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Tobias Ribba
Telefon: 0708-13 24 47 
E-post: tobias@cisternservice.se