Borttagning & Skrotning

Borttagning & Skrotning
Cisternservice kan vid behov demontera, forsla bort och skrota cisterner som inte längre används eller som inte längre uppfyller lagstadgade krav. Vi tillhandahåller även utgrävning och upptagning eller sandfyllning av cisterner som kan vara kvar i marken.

Cisternservice demonterar också hela värmeanläggningar som pannor, varmvattenberedare, skorstenar med mera. För alla uppdrag som omfattar skrotning tillhandahåller vi erforderliga skrotningsintyg.

Vi tillhandahåller erforderliga skrotningsintyg

 

Relaterade tjänster

Sanering

Reparation

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Tobias Ribba
Telefon: 0708-13 24 47 
E-post: tobias@cisternservice.se