Cisternkontroll

Cisternkontroll
Cisternservice är ett SWEDAC-ackrediterat företag (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Det innebär att vi har tillstånd att utföra lagstadgade installations- och kontrollbesiktningar av olika typer av cisterner. I tjänsten ingår nödvändiga kontroller samt upprättande av besiktningsprotokoll och tidplan för nästkommande kontroll. Vid eventuella felaktigheter bistår vi med rådgivning och om önskvärt kan vi utföra de reparationsåtgärder som krävs. Vid behov kan vi även tillverka ny cistern samt forsla bort förverkad cistern och förse er med skrotningsintyg.

Vi har tillstånd att utföra lagstadgade besiktningar

 

Information om gällande regler och lagar för cisterner hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se) eller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (www.msb.se).

Kontroll av oljeavskiljare

Innehavare av oljeavskiljare är ålagda av miljökontoret att utföra en femårsbesiktning.
Cisternservice är akrediterade för att utföra femårsbesiktningar och täthetskontroller av oljeavskiljare.
Vi tömmer och rengör er oljeavskiljare enligt ett kontrollprogram som är utfärdat efter oljeavskiljarens behov.

Relaterade tjänster

Reparation

Borttagning & Skrotning

Tillverkning

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Tobias Ribba
Telefon: 0708-13 24 47 
E-post: tobias@cisternservice.se