Om oss

Om oss
Cisternservice etablerades redan 1969 i Hässleholm och vi har därmed mer än 50 års erfarenhet av branschen. Idag är vi fyra anställda och ingår i en koncern tillsammans med SVB Industri- och miljösanering (www.teamsvb.se). Därmed är vi en komplett partner när det kommer till industri- och miljösanering.

En komplett partner när det kommer till industri- och miljösanering


Cisternservice är ett SWEDAC-ackrediterat företag som arbetar mot såväl privatpersoner som företag i Skåne med omnejd. Våra tjänster omfattar bland annat kontrollbesiktningar av olika typer av cisterner, tömning och sanering av exempelvis oljecisterner, oljeavskiljare, blästring och rostskyddsmålning, reparation av olika typer av cisterner, bortforsling och skrotning av förverkade cisterner samt nytillverkning. Dessutom kan vi demontera hela värmesystem så som värmepannor och skorstenar.

Cisternservice samarbetar med kommuner och försäkringsbolag, där vi anlitas som totalentreprenör vid exempelvis oljeskador.

Vår målsättning är att alla kunder ska erhålla mycket god service och ett väl utfört arbete. Givetvis omfattas alla våra tjänster och produkter av erfoderliga försäkringar, allt för våra kunders trygghet.

Ladda ner vår kvalitet- miljö- och arbetsmiljöpolicy här !