Sanering

Sanering
Cisternservice har all erforderlig kunskap och utrustning för att kunna erbjuda allt från enklare cisternrengöring, rengöring av spolrännor och oljeavskiljare till mer avancerad saneringsuppdrag. Vi anlitas ofta som totalentreprenör av försäkringsbolag, kommuner, försvarsmakt samt privata företag.

Vi anlitas ofta som totalentreprenör av försäkringsbolag, kommuner, försvarsmakt samt privata företag

 

Ett enklare rengöringsuppdrag omfattar ofta uppsugning av ren olja (eller annan vätska eller slam), rengöring, torrtorkning, återfyllnad samt bortforsling och destruktion av oljerester.

De avancerade saneringsuppdragen handlare ofta om att åtgärda och återställa efter exempelvis oljeskador. Den typen av uppdrag omfattar ofta uppsugning, rengöring och spolning, återställning av byggnader och mark samt bortforsling och destruktion av oljerester.

Vi tillser givetvis att samtliga rengörings- och saneringsuppdrag genomförs på ett miljöriktigt sätt.

Relaterade tjänster

Cisternkontroll

Blästring & Rostskyddsmålning

Reparation

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Malin Tenggren
Telefon: 0708-99 15 26
E-post: malin@cisternservice.se